Kontakt Informacije
Služba E-mail Telefon Mobilni broj
Opšta Služba office@burina.net +381.11.298-0097 (Op. 1) +381.69.298-0998 (Op. 1)
Služba Prodaje prodaja@burina.net +381.11.298-0097 (Op. 1) +381.69.298-0998 (Op. 1)
Podrška za Web Hosting webhelp@burina.net +381.11.298-0097 (Op. 2) +381.69.298-0998 (Op. 2)
Internacionalna tehnička podrška
support@burina.net
SAD:   +1.425.577-7062
Hrvatska:   +385.51.770-235