Burina.NET e-Usluge

Ponuda profesionalnih usluga iz oblasti informacionih tehnologija
 • Da li imate problema ili neispunjenih želja u vezi sa upotrebom Internet servisa?
 • Da li ste u dovoljnoj meri i na adekvatan način implementirali informacione tehnologije u svom poslovanju?
 • Da li ste u nedoumici u vezi sa investicijama u ovu oblast, ili sa rezultatima dosadašnjih ulaganja?
 • Želite li da saznate da li je moguće poslovati i komunicirati još brže, rentabilnije, efikasnije, sigurnije i jednostavnije?

Ukoliko ova pitanja pobuđuju Vaše interesovanje, a niste sigurni da imate adekvatan odgovor, molimo Vas da razmotrite našu ponudu profesionalnih usluga iz oblasti informacionih tehnologija. Odan i pouzdan poslovni partner od poverenja - to je ukratko ono što bismo želeli da u nama prepoznate.

Burina Systems d.o.o. je firma zasnovana na petnaestogodišnjem profesionalnom iskustvu i radu njenog osnivača u zemlji i inostranstvu u oblasti internet tehnologija i informacionih sistema. Na osnovu ovog iskustva, želje da se upotpuni tržište visokoprofesionalnih usluga po izuzetno prihvatljivim cenama, kao i da se stvori „vezivno tkivo“ i premosti postojeći tehnološki jaz između ponuđača i korisnika Internet usluga i servisa, kreirali smo za Vas raznovrsnu ponudu čiji Vam sažetak navodimo u nastavku:

IT Zastupništvo

 • Obezbedite sebi najpovoljniji Internet servis ili tehničku uslugu ponuđača, pregovarajući sa IT stručnjacima na njihovom nivou tehničkog znanja. Investirajte upravo onoliko koliko je potrebno, ni više, ni manje. Dozvolite nam da zaštitimo Vaše interese prilikom investicija u informacione tehnologije.
 • Prepustite tehničke detalje i procedure nama, svaki projekat će biti realizovan na najvišem profesionalnom nivou.

Konsalting

 • Upoznajte detaljno mogućnosti sopstvenog informacionog sistema
 • Iskoristite u potpunosti potencijal svoje postojeće mreže i opreme
 • Plaćate li suviše za uvođenje, održavanje ili administraciju IS?
 • Niste sigurni u kom pravcu se dalje razvijati?
 • Da li biste ipak želeli da čujete još jedno profesionalno mišljenje?

Obuka

 • I najkvalitetniji alat je bezvredan ako se ne upotrebljava na pravi način.
 • Pripremite se na vreme za novitete u oblasti elektronskog bankarstva, poslovanja i komunikacija
 • Informacione tehnologije u službi čoveka, a ne obrnuto!

Mrežni i Aplikativni Inženjering

 • Razvoj i implementacija mrežnih i informacionih sistema
 • Izrada projektnih zadataka na osnovu zahteva i potreba klijenta
 • Realizacija mrežnih i aplikativnih projekata svih vrsta, obima i stepena složenosti
 • Optimizacija postojećih resursa i priprema za buduće nadgradnje
 • Unapređenje sigurnosnih i operativnih aspekata uz minimalnu investiciju
 • Skalabilna rešenja sa visokim stepenom i kratkim vremenom isplativosti

Sistemska Administracija

 • Održavanje mrežnih i informacionih sistema
 • Održavanje Internet i intranet servera i servisa
 • Praćenje rada sistema, blagovremeno otkrivanje potencijalnih pomanjkanja resursa
 • Redovno ažuriranje implementiranih softverskih paketa

Napredna rešenja

 • Niste mogli da pronađete adekvatno rešenje za svoje potrebe? Imate specifične zahteve koji nisu obuhvaćeni standardnim ponudama? Burina Systems pronalazi način da uspešno i po pristupačnoj ceni reši probleme za koje su Vam drugi tvrdili da su nerešivi ili neisplativi.
 • Kvalitetno rešenje ne mora da bude i skupo. Svaki naš projekat je zasnovan na pažljivoj oceni odnosa kvaliteta, cene, rokova, isplativosti i realnih potreba klijenta.