Uslovi Korišćenja

Pravilnik poslovanja i opšti uslovi korišćenja Burina.NET hosting servisa

Ovaj Pravilnik se odnosi na sve korisnike Burina.NET hosting servisa i usluga, a ima za cilj definiciju opštih pravila poslovanja i sprečavanje nezakonitih aktivnosti ili eventualne zloupotrebe na Burina.NET serverima, poštujući slobodu govora i izražavanja ukoliko nije štetna za druge, zaštitu integriteta i privatnosti korisnika, kao i obezbeđenje sigurnosti i pouzdanosti mreže.


Pravila i uslovi poslovanja

Vlasništvo nad nalogom

Burina.NET ne vrši proveru podataka o vlasniku zakupljenog servisa: imena, adrese, e-mail adrese, korisničkog imena i lozinke. Ukoliko ove informacije date trećem licu, ili date pristup svojoj e-mail adresi, sami snosite odgovornost za posledice koje možete imati ukoliko dođe do neovlašćene promene ili brisanja sadržaja vaše Web prezentacije, kao i gubitka primljene ili sačuvane elektronske pošte.

Registracija domena

Odgovornost za registrovani domen i ispravnost podataka o vlasniku snosi organizacija koja domen zahteva. Registracijom nacionalnog .RS i .СРБ domena potvrđujete da ste upoznati i saglasni sa Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena koje propisuje Registar Nacionalnog Internet Domema Srbije (RNIDS). Registracija naziva i imena zaštićenih zakonom (žigova) takođe pada na teret organizacije. Bilo kakav spor oko naziva domena sa organizacijom koja polaže pravo na zaštićeni naziv (žig) mora se rešiti redovnim sudskim putem (dokument RFC 1591).

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj novca

Sve Burina.NET Hosting ponude uključuju 30 dana za povraćaj novca. Ako ste nezadovoljni servisom, imate pravo na povraćaj punog iznosa u navedenom roku. Zahtev za povraćaj novca mora biti poslat putem elektronske pošte, na adresu: prodaja@burina.net i validan je tek kada dobijete potvrdu da je poruka primljena. Otkazivanje servisa nije dozvoljeno preko telefona. Takođe, novac neće biti vraćen ukoliko servis bude suspendovan ili ukinut zbog kršenja odredbi ovog pravilnika.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Burina.NET je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o konverziji za uplate kreditnim karticama

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

 


Politika privatnosti

Burina.NET čuva privatnost svih posetilaca svojih internet sajtova (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti njihove lične podatke. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Prikupljanje informacija

Ovaj internet sajt možete posetiti bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naši serveri evidentiraju imena domena, ali ne e-mail adrese posetilaca internet sajta. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je registracija Internet domena u skladu sa Vašim pravnim statusom. Ovo činimo putem online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, matični broj, PIB, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste naručili.

Upotreba prikupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bi na osnovu njih izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice, itd. Ove informacije koristimo isključivo za merenje frekvencije posete našeg internet sajta i unapređenje njegovog sadržaja. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam date ili do kojih dođemo putem internet sajta, koristićemo isključivo za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti samo naši posebno ovlašćeni radnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, informacije o upotrebi našeg internet sajta možemo preneti trećim licima, ali ne uključujući informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati Vaše lične informacije bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Upotreba kolačića (Cookies)

Poput većine sajtova na internetu, naši sajtovi koriste tzv. "kolačiće" (u nastavku Cookie), male tekstualne fajlove koje Vaš Internet pregledač (u nastavku browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u okviru domena koji ih je izdao. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browsera je podešena tako da ih automatski prihvata. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browsera. Na našim sajtovima koristimo Cookie-je isključivo kako bismo Vam omogućili kvalitetniju interakciju, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju prikaza sadržaja.

 


Pravila korišćenja hosting servisa

Osnovne odredbe

Zakupom Burina.NET hosting servisa i korišćenjem drugih usluga korisnik potvrđuje da je upoznat i da prihvata pravila sadržana u Pravilniku, što podrazumeva da neće preduzimati aktivnosti koje su ovim Pravilnikom definisane kao neprihvatljive. Korisnik je lično odgovoran za negativne posledice koje je izazvao svojim aktivnostima uz upotrebu Burina.NET hosting servisa.

Pod neprihvatljivim, odnosno nedozvoljenim aktivnostima pri korišćenju hosting servisa podrazumeva se sledeće:

  • Prenos ili prezentacija bilo kakve informacije, podatka ili materijala koji je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije, kojim se vrši krivično delo ili privredni prestup, povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine, delo nelojalne konkurencije, povreda dobrih poslovnih običaja i svako drugo ponašanje suprotno opšteprihvaćenim moralnim načelima;
  • Prezentacija sadržaja koji može biti štetan po Burina.NET servere ili bilo koji drugi server na Internetu, kao i postavljanje linkova ka takvom sadržaju na Internetu. Primeri neprihvatljivog sadržaja ili linkova ka neprihvatljivom sadržaju: piratski softver, hakerski programi ili arhive, warez sajtovi, pornografski sadržaj i slično;
  • Neautorizovani pristup sadržaju, promena sadržaja, brisanje ili bilo kakva prerada sadržaja;
  • Slanje istovetnih neželjenih poruka na veliki broj adresa na Internetu (“spam”) preko Burina.NET infrastrukture, direktno od strane korisnika Burina.NET servisa ili bilo kog trećeg lica preko drugih mreža;
  • Burina.NET ne sme biti izvor, posrednik ili odredišna adresa u vezi sa prenosom neželjene elektronske pošte, e-mail bombi i drugih masovnih elektronskih poruka. Vaš nalog ne sme da bude početna ili posrednička adresa zatakve poruke. Masovni e-mail je poruka poslata na više od 10.000 e-mail adresa dnevno ili na više od 10 news grupa;
  • Hostovanje više od jedne Web prezentacije na jednom Burina.NET Web hosting nalogu generalno nije dozvoljeno, osim u slučajevima kada je to predviđeno karakteristikama zakupljenog paketa;
  • Svako drugo ponašanje koje narušava integritet i privatnost korisnika Internet usluga, kao i sigurnost i pouzdanost infrastrukture Burina.NET-a i drugih Internet provajdera.

Preduzimanje mera u slučaju neprihvatljivih aktivnosti

U slučaju prijave zloupotrebe servisa, a nakon što prekršaj bude detaljno razmotren i utvrđen, Burina.NET ima pravo da preduzme odgovarajuće mere, uključujući i naplatu od korisnika administrativnih troškova i troškova reaktiviranja servisa, kao i pokretanje pravnog postupka protiv korisnika i zahtev za naknadom štete;

Burina.NET će učiniti dostupnim relevantne podatke nadležnim organima, ukoliko za to postoji zakonska obaveza. Takođe, Burina.NET će sarađivati sa nadležnim istražnim organima, u slučaju optužbi za nelegalno korišćenje hosting servisa;

Burina.NET neće pratiti rad korisnika sa ciljem da se uveri da li se poštuju pravila ponašanja. Korisnik je dužan da sarađuje pri preduzimanju preventivnih i korektivnih aktivnosti radi sprečavanja kršenja Pravilnika ponašanja;

U slučaju da protiv legalnog vlasnika projekta Burina.NET bude pokrenut sudski postupak zbog zloupotrebe izvršene od strane korisnika, od korisnika ćemo zahtevati naknadu pričinjene štete, materijalne i nematerijalne, prouzrokovane nedozvoljenim ponašanjem.

Prijava kršenja Pravilnika

Burina.NET neće samoinicijativno vršiti kontrolu ponašanja svojih korisnika na Internetu jer bi to značilo povredu prava na privatnost. Stoga je neophodno da svako kršenje Pravilnika bude prijavljeno. Prijavu možete poslati na adresu: abuse@burina.net

Virusi

I pored svih implementiranih mera zaštite, koji u velikoj meri umanjuju opasnosti ove vrste, Burina.NET ne može preuzeti nikakvu odgovornost za eventualnu štetu izazvanu virusima koji stignu do vašeg računara ili mreže putem elektronske pošte, FTP, HTTP, ili drugih protokola za elektronski transfer podataka.

Backup

Backup sadržaja svih Burina.NET servisa vrši se svakodnevno. I pored toga, u standardnim ponudama ne pružamo garancije za uspešan povraćaj podataka koje ste slučajno izmenili, ili su na bilo koji drugi način oštećeni ili obrisani. Stoga Vam preporučujemo da uvek čuvate ažurnu kopiju svoje prezentacije i kod sebe, kao i da vršite redovan backup dinamičkog sadržaja i sadržaja svojih baza podataka. Burina.NET će u većini slučajeva biti u mogućnosti da Vam pomogne oko povraćaja greškom izmenjenih ili obrisanih podataka, ali još jednom ponavljamo, u tom smislu ne možemo da Vam pružimo čvrste garancije!